Ιστορικό Συλλόγου

Ο Σύλλογος Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου ιδρύθηκε στις 6 Ιουνίου 1996 με πλήρη νομική υπόσταση και με την υπ. αριθμ. 523/96 απόφαση του Πρωτοδικείου της πόλης μας.

Σκοπός του ΣΣΜΗ όπως ορίζεται από το καταστατικό που διέπει τη λειτουργία του είναι «η διάδοση ιδίως μεταξύ των νέων της δημιουργικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής ενασχόλησης του στατικού μοντελισμού, ήτοι, της κατασκευής και συναρμολόγησης μοντέλων αυτοκινήτων, αεροπλάνων, πλοίων (πιστών αντιγράφων ων πραγματικών από της εμφανίσεως των στη ζωή του ανθρώπου) και άλλων πραγμάτων.

Η ενασχόληση, ιδίως των νέων, με αυτής της μορφής ψυχαγωγική δραστηριότητα, συμβάλει στην ανύψωση του νοητικού τους επιπέδου, στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους αλλά και στην δημιουργία πνεύματος συνεργασίας, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας μεταξύ τους, μέσω των κοινών τους ενδιαφερόντων.

Επίσης η διάδοση αγωγής του πνεύματος του ανθρωπισμού, άμιλλας και αλληλεγγύης, ως και η παροχή προς τα μέλη του ανώτερης πνευματικής και ψυχαγωγικής αγωγής. Η καλλιέργεια κοινωνικών και εκπολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των μελών τους».

O Σύλλογος Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου δίνει έμφαση στην ανάδειξη και της ιστορικής πτυχής του μοντελισμού, καθώς είναι απαραίτητο στοιχείο για την σωστή απόδοση υπό κλίμακα κάθε εκθέματος. Μέσα από την συνεχή έρευνα, κάθε μοντελιστής μπορεί να αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις γύρω από τα θέματα που καλείται να κατασκευάσει, αλλά και για την ιστορική περίοδο μέσα στην οποία αυτά έδρασαν. Κάθε μοντελιστικό έκθεμα, αποτελεί και μια αποτύπωση υπό κλίμακα της ίδιας της ιστορίας, αναδεικνύει ξεχωριστές ιστορίες και ανθρώπινα επιτεύγματα, φωτίζει άγνωστες λεπτομέρειες των πλέον ταραγμένων χρόνων της ύπαρξης ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος πραγματοποιεί εκθέσεις στο Ηράκλειο, ενώ μέλη του έχουν βραβευθεί σε εκθέσεις της υπόλοιπης χώρας αλλά και του εξωτερικού όπου και συμμετέχουν. Ο Σύλλογος Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας με τους υπόλοιπους συλλόγους που λειτουργούν στην Ελλάδα, συμμετέχοντας και στηρίζοντας τις δραστηριότητές τους.