Φωτογραφικό Αρχείο

Αρχείο Εκθέσεων:
Δείτε το φωτογραφικό υλικό από παλιότερες εκθέσεις:

15η ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023): Περισσότερες φωτογραφίες…


14η ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022): Περισσότερες φωτογραφίες…


13η ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020): Περισσότερες φωτογραφίες…


12η ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018): Περισσότερες φωτογραφίες…


11η ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ 2016: Περισσότερες φωτογραφίες…


10η ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΔΕΚ 2014: Περισσότερες φωτογραφίες…


1ο STREET MODELLING ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Περισσότερες φωτογραφίες…


9η ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ (2013): Περισσότερες φωτογραφίες… 


8η ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ (30ΝΟΕ-2ΔΕΚ 2012): Περισσότερες φωτογραφίες…


7η EKΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011: Περισσότερες φωτογραφίες…


6η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2010: Περισσότερες φωτογραφίες…


5η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008Περισσότερες φωτογραφίες.