Μέλη ΔΣ

  • Πρόεδρος: Αλεξανδράκης Θέμης
  • Αντιπρόεδρος: Χαρανιάδης Κάρολος
  • Γενικός Γραμματέας:Τζομπανάκης Ανδρέας
  • Ταμίας: Αντωνάκης Βαγγέλης
  • Μέλοι: Καλπουρτζής Γρηγόρης, Χρηστάκης Νικόλαος, Τριανταφυλλίδης Νικόλαος